Шановний учаснику пенсійного фонду!

На початку кожного року Ви отримуєте звіт про стан Вашого рахунку в пенсійному фонді у вигляді Виписки з індивідуального пенсійного рахунку. Можливо, вона здається Вам складною, але Виписка – це документ, який має відповідати вимогам Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.
Ми спробуємо роз‘яснити Вам положення цього документу на приведеному нижче зразку.
У першому розділі Виписки «Рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку» заповнюються показники тільки по тих операціях, які здійснювались за Вашим рахунком протягом року. Отже, якщо на Вашому рахунку не проводились операції, зазначені у колонці «Вид операції», то показники у відповідних графах будуть відсутні.

ЗРАЗОК

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ"

(найменування фонду)

ТОВ «АПФ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»

(найменування адміністратора)

П.І.Б. учасника фонду

ПЕТРЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

 

ВИПИСКА
з індивідуального пенсійного рахунку N 34892607-5555555555
за період з 01.01.2020 до 31.12.2020

  1. Рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку:

Вид операції

Списання грошей з рахунку (грн.)

Надходження грошей на рахунок (грн.)

Сплачені пенсійні внески Сума внесків, яку протягом року учасник перерахував до пенсійного фонду

0.00

15000.00 Сума внесків, яку протягом року учасник перерахував до пенсійного фонду

Податок, утриманий/нарахований з пенсійних виплат

Здійснені/нараховані пенсійні виплати

Оплата послуг, наданих учаснику фонду за рахунок його пенсійних коштів

Перераховано до іншої фінансової установи - суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення

Перераховано пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності або смерті учасника

Інші операції з розбивкою за видами операцій

Пенсійні кошти до з"ясування

0.00

0.00

  1. Фінансовий результат:

Назва показника

Учасник фонду
(крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування)

Учасник накопичуваль-ної системи пенсійного страхування

ОПВ Показник системи обліку, який разом із показником у гривнях (відповідно до законодавства) застосовується для визначення суми коштів, що належать учаснику пенсійного фонду (див. детальніше)
Детальніше

ГРН.

 

Сума пенсійних коштів у гривнях та одиницях пенсійних активів, накопичених на користь учасника фонду:

 

 

 

на початок облікового періоду (вхідне сальдо) Сума коштів в одиницях пенсійних активів та гривнях, які були накопиченні на рахунку учасника на початок року

36481.708638668121363 Cума коштів в одиницях пенсійних активів, яка була накопичена на рахунку учасника на початок року

109086.06 Сума коштів у гривнях, яка була накопичена на рахунку учасника на початок року

 

на кінець облікового періоду (вихідне сальдо) Сума коштів в одиницях пенсійних активів та гривнях на рахунку учасника на кінець року. Ця сума складається із коштів учасника на початок року, пенсійних внесків, які він перерахував до пенсійного фонду протягом року, та доходів, отриманих пенсійним фондом протягом року

41363.830547383728706 Сума коштів в одиницях пенсійних активів на рахунку учасника на кінець року

137465.07 Сума коштів у гривнях на рахунку учасника на кінець року

 

Фінансовий результат Це різниця у гривнях між сумою коштів на рахунку на кінець року та сумою коштів на рахунку на початок року, тобто включно із внесками за рік

28379.01

 

Чистий фінансовий результат Це прибуток у гривнях, який отримав учасник протягом року

13379.01

 

  1. Результати діяльності фонду:

Назва показника

Учасник фонду (крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування)

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування

Чиста вартість одиниці пенсійних активів фонду:

 

 

на початок облікового періоду (ЧВО почат) Це вартість одиниці пенсійних активів фонду у гривнях на початок року;

2.990157641895254

 

на кінець облікового періоду (ЧВО кінц) Це вартість одиниці пенсійних активів фонду у гривнях на кінець року.

3.323315681952155

 

На 31 грудня 2020 р. сума пенсійних коштів, накопичених на користь

учасника фонду

ПЕТРЕНКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

(П.І.Б. учасника фонду)

 

 

 

 

Становить Сума пенсійних коштів у гривнях на рахунку учасника на кінець року

(сто тридцять сім тисяч чотириста шістдесят п'ять гривень 07 копійок)

 

(сума словами)